خم-25،زاویه-130،خم-کن-میلگرد،میلگرد-25،سه،فاز

نمایش یک نتیجه