ویبراتور ها

ویبره تن برقی دستگای است بعد عملیات بتن ریزی بتن را با ویبره کردن به حالت مناسب درمی اورد.

قبل از شروع مطمئن شوید ویبره به درستی مونتاژ شده باشد

ویبره برقی روی سطح بتن قرار دهید اگر بتن در قالب مخناف هست ویبره رو روی هر قالب بگذارید.

بعد از روشن کردن ویبره برقی ویبره را به ارامی به سمت بتن ببرید از نزدیک شدن به قالب و ستون ها بپرهیزید.

بتن به شکل یکنواخت ویبره کنید

از حرکات تند و ناهمگن خودداری کنید.

نمایش دادن همه 4 نتیجه