غلتک

غلتک راهسازی که در عملیات ساخت جاده هاو مسیر از ان استفاده میشود این ماشین برای متراکم کردن مصالح راهسازی کاربرد دارد.

برای تحمل جذب و انتقال بار از لایه بالا به پایین باید لایه های مختلف خاک تا حد قابل قبولی متراکم نمود.

نمایش یک نتیجه